Berikut ini merupakan Bacaan Shalat Istikharah.

Bacaan Shalat Istikharah

Bismillaahirrohmaanirrohiim. Alhamdu lillaahi robbil 'aalamin. Alloohumma sholli 'alaa nuuril anwaar, wasirril asroor, watiryaaqil aghyaar, wamiftaahi baabil yasaar, sayyidinaa muhammadinil mukhtaar, wa aalihil athhaar, wa ashhaabihil akhyaar, 'adada ni'amillaahi wa ifdhoolih.

Artinya: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Ya Allah, limpahkanlah shalawat atas cahaya diantara segala cahaya, rahasia diantara segala rahasia, penawar duka, dan pembuka pintu kemudahan, Sayyidina Muhammad, manusia pilihan juga kepada keluarganya yang terpilih, sebanyak jumlah kenikmatan Allah dan anugerah-Nya.

Bacaan Shalat Istikharah

Alloohumma innii astakhiiruka bi'ilmika wa astaqdiruka biqudrotika, wa as-aluka minfadhlikal 'azhiim, fa innaka taqdiru walaa aqdir, wata'lamu walaa a'lam, wa anta 'allaamul ghuyuub.

Artinya: Ya Allah, aku memohon dipilihkan dengan pengetahuan-Mu, aku mohon ditakdirkan yang terbaik dengan kodrat-Mu, aku mengharapkan karunia-Mu yang besar. Engkau Maha Kuasa dan aku tidak kuasa, Engkau Maha Tahu dan aku tidak tahu, Engkau Maha Mengetahui yang ghaib, yang tersembunyi.

Bacaan Shalat Istikharah

Alloohumma inkunta ta'lamu anna haadzal amro khoirul lii fii diinii wadun-yaaya wama'aasyii wa'aaqibatu amrii aw'aajilihii wa aajilihii faqdirhulii wayassirhulii tsumma baariklii fiih,

Artinya: Ya Allah, jika hal ini dalam pengetahuan-Mu adalah baik bagiku, dan baik bagi agamaku, duniaku, kehidupanku dan kesudahan urusanku sekarang dan masa yang akan datang, maka takdirkanlah dan mudahkanlah bagiku, kemudian berilah aku berkah daripadanya.

Bacaan Shalat Istikharah

Wa inkunta ta'lamu anna haadzal amro syarrullii fii diinii wadun-yaaya wama'aasyii wa'aaqibatu amrii aw'aajilihii wa aajilihi, fashrifhu 'annii washrifnii 'anhu, waqdirliyal khoiro haitsu kaana tsumma rodhdhinii bihii, innaka 'alaa kulli syai-in qodiir.

Artinya: Tetapi jika dalam ilmu-Mu hal ini membawa keburukan bagiku dan agamaku, duniaku, kehidupanku, kesudahan urusanku, sekarang ataupun masa depan, maka jauhkanlah ia dariku dan jauhkanlah aku daripadanya. Takdirkanlah aku pada yang baik bagaimana pun adanya, kemudian ridhailah aku. Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu.

Bacaan Shalat Istikharah

Washollalloohu 'alaa sayyidinaa muhammadiw wa'alaa aalihii washohbihii wasallam. Walhamdu lillaahi robbil 'aalamiin.

Artinya: Dan kesejahteraan semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi Muhammad, keluarga dan para sahabatnya. Dan segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam.

Diakhiri dengan membaca surah Al Faatihah.