Dibaca ketika rakaat kedua pada waktu shalat shubuh, pada saat berdiri setelah bangkit dari ruku (i'tidal). Berikut ini merupakan Do'a Qunut:

Do'a Qunut

Alloohummah dinii fiiman hadaiit, Wa'aafinii fiiman 'aafaiit, Watawallanii fiiman tawallaiit, Wabaariklii fiimaa a'thoiit, Waqinii birohmatika syarromaa qodhoiiit, Fainnaka taqdhii walaa yuqdhoo 'alaiik, Wainnahu laa yadzillu mawwaalaiit, Walaa ya'izzu man'aadaiit, Tabaarokta robbanaa wata'aalaiit, Falakal hamdu 'alaa maa qodhoiit, Ashtaghfiruka wa atuubu ilaiik.

Artinya: Ya Allah, tunjukilah aku bersama orang yang Engkau beri petunjuk, Berilah aku kesejahteraan bersama orang yang Engkau beri kesejahteraan, Bantulah aku mengatasi urusanku bersama orang yang Engkau bantu mengatasi urusannya. Berilah keberkahan kepadaku dalam segala rezeki yang Engkau berikan, jauhkanlah aku dari jeleknya keputusan-Mu, karena sesungguhnya Engkau Maha Pemberi Keputusan dan Engkau tidak dapat diberi keputusan. Sesungguhnya tidak akan hina orang yang Engkau cintai, dan tidak akan mulai orang yang Engkau musuhi. Semakin bertambah keberkahan-Mu, wahai Tuhan kami, dan Engkau Maha Tinggi. Hanya bagi-Mu segala puji atas apa yang Engkau putuskan, aku mohon ampun dan bertaubat kepada-Mu.

Do'a Qunut

Washollalloohu 'alaa sayyidinaa muhammadinin nabiyyil ummiyyi wa’alaa aalihii washohbihii wasallam.

Artinya: Semoga Allah senantiasa melimpahkan rahmat dan keselamatan kepada penghulu kami, Muhammad, nabi yang ummi, juga kepada keluarga dan para sahabatnya.